Chống thấm bể

  • Chống thấm cho bể chứa nước ăn – bể bơi

    Chống thấm cho bể chứa nước ăn – bể bơi

    23/01/2018
    Các công trình bể chứa nước ăn, bể bơi là nơi thường xuyên tiếp xúc với môi trường nước, vì vậy việc xử lý chống thấm là cần thiết . xin liên hệ  0932.152.012 - 0783.236.789
0932152012>
0932152012